• ICT

  Wet ter voorkoming van witwassen

  Wet ter voorkoming van witwassen

  De WWFT staat voor Wet ter voorkoming van witwassen, fraude en terrorisme. Deze wet is in het leven geroepen om illegale praktijken tegen te gaan. Bij witwassen wordt getracht via illegaal verkregen geld, het ‘wit’ te maken door dit door te sluizen. Via internet kan je je makkelijk als iemand anders voordoen, waardoor oplichters vrij spel hebben. Als onderneming wil je natuurlijk op geen enkele manier verbonden zijn met deze praktijken. Door naleven van de WWFT zorg je dat je als onderneming ethisch zakendoet. Door duidelijk te weten met wie je precies samenwerkt, weet je zeker dat je met betrouwbare partijen te maken hebt.

  Voor welke ondernemingen geldt de WWFT?

  De Wet ter voorkoming witwassen geldt voor instellingen die in te delen zijn aan de hand van verschillende categorieën. Dit gaat bijvoorbeeld om banken, advocatenkantoren of bellegingskantoren. Als ondernemer heb je een meldingsplicht voor illegale activiteiten. Indien je dit niet doet, kan je een geldboete ontvangen of strafrechtelijk vervolgd worden. Door de stappen van de WWFT na te leven, zorg je dat je dit voorkomt en geen reputatieschade oploopt.

  Checklist voor de WWFT

  De checklist voor de Wet ter voorkoming witwassen is in het leven geroepen om het helder en overzichtelijk te maken wat de regels zijn. Dit is een 10 stappenplan waarin duidelijk beschreven staat hoe de WWFT correct kan worden nageleefd. Het is van belang dat de identiteit van de personen met wie zaken gedaan wordt geverifieerd en wordt gecontroleerd op risico van illegale activiteiten. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of iemand op de zwarte lijst staat of negatieve mediaberichten over witwaspraktijken bekend zijn.

  Als instelling kan het tijdrovend zijn om alle checks zelf uit te voeren en bij te houden. Iedere transactie met een partij moet onderzocht worden en op risico voor illegale praktijken worden ingeschat. Gelukkig kan je andere bedrijven inschakelen die de juiste tools en programma’s hebben om dit voor jou te doen. Zo weet je zeker dat je de regels van de WWFT naleeft en als bedrijf integer handelt.